Održan sastanak Povjerenstva za kreditiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije

U srijedu, 29. listopada 2014. u prostorijama Županije, održan je sastanak Povjerenstva za kreditiranje studenata s područja Koprivničko-križevačke županije. Članovi  Povjerenstva upoznati su s odredbama novog Pravilnika o kreditiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije, koji je Župan donio 13. listopada 2014. godine. Novi Pravilnik, detaljnije i preciznije definira međusobne odnose i prava korisnika studentskih kredita i Koprivničko-križevačke županije.

Članovi Povjerenstva temeljem Županove Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu studentskih kredita Koprivničko-križevačke županije za akademsku godinu 2014./2015. utvrdili su tekst natječaja za dodjelu studentskih kredita u 2014./2015. akademskoj godini.

Odlukom Župana utvrđen je broj od 100 novih korisnika kredita za preddiplomski  i diplomski studij, dok se za poslijediplomski studij, ove akademske godine, natječaj neće raspisivat već će se dodijeliti studentima koji su ranijih akademskih godina podnijeli potpuni zahtjev za kredit, a sve prema redoslijedu zaprimanja.

Članovi Povjerenstva zaključili su da će natječaj za studentske kredite trajati do 14. studenoga 2014. godine, a potom su odlučivali o zamolbama dosadašnjih korisnika studentskih kredita.

Natječaj za dodjelu studentskih kredita  Koprivničko-križevačke županije u 2014./2015. akademskoj godini, obrasci za prijavu i Pravilnik o kreditiranju studenata  2014. godinu  objavljen je 30. listopada na mrežnim stranicama Županije.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.