Održan sastanak partnera u sklopu projekta Natreg u Đurđevcu

Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije i Javna ustanove za upravljanje zaštićenom prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije organizirali su sastanak svih partnera u sklopu projekta NATREG, koji je održan 02. i 03. ožujka u Đurđevcu. Sastanak je ispred Koprivničko-križevačke županije otvorio zamjenik župana Darko Sobota. Na skupu je sudjelovalo 40-ak stručnjaka iz 5 zemalja. Prvi dan protekao je o raspravi o postignutim i planiranim rezultatima koji se očekuju u sklopu projekta. Velikim pljeskom primljena je informacija o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava. Time je zapravo samo potvrđena opravdanost sudjelovanja u projektu i odabira Mura i Drave za pilot područje. Drugi dan sastanka predstavljena je izrađena Studija turističkih resursa Regionalnog parka Mura-Drava i Stručne podloge valorizacije vodenih i vlažnih staništa regionalnog parka Mura-Drava na području Koprivničko-križevačke županije. Drugi dio dana iskorišten je i za obilazak pilot područja i njegovu prezentaciju. Posjećene su Hlebine, Šoderica, ušće Mura u Dravu, Čambina, repaški most i posebni rezervat Đurđevački pijesci. Projekt NATREG odvija se u sklopu Transnacionalnog programa za Jugoistočnu europu (SEE) i financiran je iz sredstava Europskog regionalnog razvojnog fonda (ERDF) Europske Unije. Osnovni cilj projekta je kako iskoristiti prirodne vrijednosti za održivi razvoj. Vodeći partner projekta je Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode. Ostali partneri u projektu su Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog planiranja i Regionalni centar za okoliš iz Slovenije, Regije Veneto i Emilia Romanja iz Italije, Koruška, Štajerska i Sveučilište Koruške iz Austrije te Vojvodinašume iz Srbije