Održan sastanak o uspostavi sustava gospodarenja otpadom na području četiri županije sjeverozapadne Hrvatske

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije je u petak 23. studenog održan sastanak o problematici uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području četiri županije sjeverozapadne Hrvatske. Organizator sastanka bio je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a uz predstavnike Međimurske, Varaždinske, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije sastanku su prisustvovali čelnici 25 općina i gradova s tog područja, kao i direktor RCGO Piškornica d.o.o. Mladen Jozinović.

Sukladno brojnim dokumentima, poput Zakona o otpadu i Strategije gospodarenja otpadom RH, predviđena je izgradnja županijskih/regionalnih centara za gospodarenje otpadom kao najvažnijih infrastrukturnih objekata uvođenja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Hrvatska ima obavezu ispuniti zahtjeve Direktive o odlagalištima otpada do 31. prosinca 2018. godine. Zato je župan Darko Koren pohvalio inicijativu Fonda da organizira sastanke i bude partner jedinicama lokalne samouprave u iznalaženju pravih rješenja za koordinaciju svih aktivnosti vezanih uz sanacije sadašnjih odlagališta.

Direktor Fonda Dinko Polić istaknuo je važnost zajedničke suradnje pri ubrzavanju i ishođenju potrebne dokumentacije za projekte te rekao kako će to sigurno olakšati put jedinicama lokalne samouprave do znatnih sredstava iz EU fondova. Na kraju rasprave svi prisutni su potpisali izjave kojima daju suglasnost da se projekt sanacije odlagališta otpada na njihovim područjima pripremi i prijavi za sufinanciranje iz sredstava EU fondova. Time se omogućuje i da Fond u 100% iznosu uloži u projekte koji se pripremaju za prijavu za sufinanciranje, što će ubrzati i dinamizirati ove aktivnosti.