Održan sastanak na temu slučaja pojave influence ptica na području županije

Na inicijativu Stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije danas je u prostorijama Županijske uprave održan sastanak s predstavnikom Državnog inspektorata i voditeljem Ispostave Koprivnica Josipom Haramijom koji je izvijestio župana Darka Korena, zamjenika župana i načelnika Stožera Ratimira Ljubića te pročelnicu Službe ureda župana ujedno i zamjenicu načelnika Stožera Melitu Ivančić o novonastaloj situaciji vezano uz pojavu influence ptica na farmi tovnih purana u naselju Delovi.

Voditelje Ispostave Koprivnica izvijestio je kako je farma stavljena pod nadzor od strane veterinarske inspekcije Državnog inspektorata i trenutno se provode radnje u svrhu utvrđivanja činjenica važnih za određivanje daljnjih mjera na samoj farmi kao i na području Republike Hrvatske. Sukladno  Nacionalnom kriznom planu za influencu ptica koji je u listopadu  izradila Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, a koji sadrži plan mjera koje se provode u slučaju pojave influence ptica u Republici Hrvatskoj, za rješavanje problema nadležan je Krizni stožer Ministarstva poljoprivrede  koji će djelovati u koordinaciji s formiranim lokalni kriznim stožerom u kojem su angažirani veterinarski inspektori. Prema potrebi  i sukladno razvoju situacije uključit će se i sustav civilne zaštite, odnosno Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije.

Na sastanku je istaknuta i informacija kako je 17.studenoga ove godine  na snagu stupila Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske kojom su određene minimalne biosigurnosne mjere koje su posjednici peradi dužni redovito provoditi te je naglašeno kako su osobe koje se bave uzgojem peradi  svaku promjenu zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica dužni prijaviti nadležnoj veterinarskoj ustanovi.

Služba ureda župana