Održan sastanak koordinacije predstavnika turističkih zajednica

U prostorijama Županije održan je sastanak koordinacije predstavnika turističkih zajednica kojeg je vodio predsjednik županijske Turističke zajednice župan Darko Koren. Jedna od glavnih tema bila je sufinanciranje dolazaka turista u Koprivničko-križevačku županiju. Županijska Turistička zajednica osigurala je financijska sredstva u financijskom planu za 2015. godinu upravo za ovu namjenu. Svi prisutni pozdravili su ovu inicijativu i složili se sa prijedlogom Pravilnika koji će još biti raspravljen sa predstavnicima putničkih agencija s područja Koprivničko-križevačke županije, nakon čega će biti upućen na usvajanje Turističkom vijeću. Osim ovog Pravilnika, raspravljalo se o javnim pozivima koje je raspisala Hrvatska turistička zajednica, te o budućoj zajedničkoj suradnji.
Prisutni su također upoznati sa inicijativom za osnivanjem još dvije turističke zajednice područja u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije