Održan radni sastanak županijskog Kulturnog vijeća

Kulturno vijeće Koprivničko-križevačke županije sastalo se u utorak, 19. siječnja kako bi utvrdilo tekst poziva javnih potreba u kulturi Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu. Na sastanku se raspravljalo o primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u postupku dodjele sredstava javnih potreba u kulturi. Sukladno tome, raspravljalo se i o obrascima koji će biti sastavni dio dokumentacije potrebne za podnošenje prijave projekata na navedeni Poziv.

Sastanku su prisustvovali viša savjetnica za kulturu, udruge, nacionalne manjine i sport Vesna Peršić Kovač, predsjednik Vijeća Hrvoje Petrić te članovi Ljiljana Vugrinec, Edita Janković Hapavel, Mario Kolar i Igor Brkić.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.