Održan radni sastanak u vezi pripreme projekta Centra kompetencija za prijavu na natječaj „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“

U prostorima Županijske uprave u četvrtak, 13. studenoga održan je radni sastanak vezan uz pripremu projektnog prijedloga za prijavu na natječaj „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“. Sastanku su prisustvovali zamjenik župana Ratimir Ljubić i suradnici, ravnatelj Obrtničke škole Koprivnica Zlatko Martić sa suradnikom, ravnatelj Strukovne škole Đurđevac Darko Špoljar sa suradnikom te predstavnice PORA-e Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.

Na sastanku je bilo riječi o pripremi projekta uspostave regionalnog Centra kompetencija iz područja elektrotehnike u Koprivničko-križevačkoj županiji, koji čine Obrtnička škola Koprivnica i Strukovna škola Đurđevac, rekonstrukciji dijela objekata obiju škola, nabavi specijalizirane opreme te suradnji Centra sa gospodarskim sektorom i visokoškolskim ustanovama sukladno potrebama na tržištu rada.

Definirani su svi slijedeći koraci u pripremi navedenog projekta, kao i sve radnje koje je potrebno poduzeti kako bi prijava Centra kompetencija ostvarila potporu od 30 milijuna kuna koliko je predviđeno temeljem prijave na otvoreni natječaj, a koji je otvoren do kraja rujna 2019. godine.

Služba ureda župana