Održan radni sastanak sa predstavnicima Grada Đurđevca

Župan Koprivničko križevačke županije, gospodin Darko Koren sa suradnicima, zamjenikom župana gospodinom Darkom Sobotom i pročelnikom Marijanom Štimcem, dana 16.07.2009. godine, održao je radni sastanak u Gradu Đurđevac sa predstavnicima Grada, gradonačelnikom, gospodinom Slavkom Gračanom, predsjednikom Gradskog vijeća, gospodinom Ivicom Djoparom, a sastanku je prisustvovao i direktor Komunalija d.o.o., gospodin Marijan Blažok.

Razgovaralo se o dovršetku planirane gradnje za 2009. godinu kapitalnih županijskih projekta u gradu Đurđevcu: sportske dvorane osnovne škole „Grgur Karlovčan“ i biološkog dijela pročistača otpadnih voda.

Župan Darko Koren naglasio je da je Županija ispunila svoje financijske obaveze prema izvođaču „Gratit“ d.o.o.za sportsku dvoranu, te očekuje od Grada da sukladno potpisanom Ugovoru ispuni svoje novčane obaveze kako bi bila okončana prva faza gradnje.

Gradnja biološkog dijela pročistača koja je sada u drugoj godini gradnje, biti će također financirana iz županijskog proračuna, kako je to bilo i prošle godine,sa milijun kuna, dok se od Grada očekuje ispunjenje preuzetih obaveza.Tako će sa ukupno 5 milijuna kuna, do listopada 2009.godine, izvođač radova“ Bistra“ d.o.o .biti u mogućnosti izgraditi i pustiti u rad dio pročistača za prihvat oborinskih voda.

Gradonačelnik Gračan istaknuo je da zbog izglednog smanjenja fiskalnog kapaciteta grada izgledna je mogućnost traženja suglasnosti Gradskog vijeća za zaduženje do 2 milijuna kuna u cilju ispunjavanja preuzetih obaveza, a sve sa ciljem financiranja gradnje sukladno Ugovorima.

Koprivničko križevačka županija, kao nositelj izgradnje vodoopskrbnog sustava Županije, u drugoj će polovici kolovoza imati radni sastanak sa predstavnicima Bjelovarsko bilogorske županije, gdje će sporazumno utvrditi potrebe susjedne Županije za pitkom vodom, time definirati i kapacitete gradnje vodoopskrbnog sustava na području Grada Đurđevca, posebno novog vodocrpilišta, magistralnog cjevovoda i vodospreme Čepelovac, istaknuo je Župan Darko Koren.