Održan radni sastanak o županijskoj rudarsko-geološkoj studiji

U prostorijama Županije u četvrtak 5. ožujka 2015. godine održan je radni sastanak na temu Rudarsko geološke studije Koprivničko – križevačke županije. Sastanku su prisustvovali zamjenik župana Darko Sobota, Marijan Štimac pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju te ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Zlatko Filipović.
Osim predstavnika Županije, sastanku su nazočili i predstavnici Ureda državne uprave, Hrvatskog geološkog instituta i tvrtke Geotermalna energija.
Predstavnik Hrvatskog geološkog instituta, ujedno i voditelj projekta Boris Kruk prezentirao je stanje na terenu što se tiče eksploatacijskih polja za šljunak, pijesak i druge građevinske materijale koji se vade na području Županije te njihovom eksploatiranju i uvjetima pod kojim se obavlja eksploatacija. Raspravljalo se i o izmjenama i promjenama Rudarske studije te je dogovoreno da se tekst (s kartografskim prikazima) Rudarsko geološke studije dovrši do 1. travnja 2015. godine, a tada će se uputiti na uvid svim zainteresiranima. Nakon savjetovanja sa zainteresiranim stranama organizirati će se javna prezentacija na koju će se pozvati jedinice lokalne samouprave, Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo prostornog uređenja i Ministarstvo zaštite okoliša. Odluka o prihvaćanju rudarske geološke studije očekuje se na Županijskoj skupštini u srpnju 2015. godine.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.