Održan radni sastanak na temu analize prijedloga Akcijskog plana za uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji

Analiza prijedloga Akcijskog plana za uključivanje Roma u Koprivničko-križevačkoj županiji za razdoblje od 2017. do 2020. godine bila je glavna tema današnjeg radnog sastanka održanog u Županijskoj upravi.

Pozdravne riječi na samom početku uputila je pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine i pravne poslove Marina Horvat Pavlic koja je ukratko predstavila i sam prijedlog Akcijskog plana.

„Ovaj radni sastanak je zapravo jedan kontinuitet naših nastojanja da društvo za koji smo dobili mandat bude još više integrirano u sve procese koje se u našoj Koprivničko-križevačkoj zajednici događaju i da u njega uključimo što veću skupinu ljudi“, započeo je župan Darko Koren te dodao kako smatra da je komunikacija Koprivničko-križevačke županije i nacionalnih manjina na „jako dobroj razini, iako uvijek težimo još i boljoj“. Ukratko se osvrnuo i na Vijeće romske nacionalne manjine u Koprivničko-križevačkoj županiji te istaknuo kako se u budućnosti nada napretku i da će Županija i dalje „podržavati rad Vijeća kao i cijeli niz drugih novih programa“.

Ovaj Akcijski plan proizlazi iz Nacionalne strategije za uključivanje Roma u kojoj je naveden i nacionalni pravni okvir vezan uz socijalno uključivanje Roma koji se proteže i na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Cilj je pripremiti Akcijski plan koji će u sebi sadržavati realne mjere i aktivnosti unutar kojih će i pravovremeno biti osigurana financijska sredstva u samom proračunu.

Radnom sastanku su prisustvovali i zamjenik župana Ivan Pal te predsjednica Županijske skupštine Verica Rupčić, pročelnici Upravnih tijela Koprivničko-križevačke županije, predsjednici radnih tijela Županijske skupštine, predstavnici jedinica lokalne samouprave na području Županije, predstavnici županijskog Vijeća romske nacionalne manjine, predstavnici Ureda državne uprave, Centara za socijalnu skrb, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područni ured Križevci, Policijske uprave koprivničko-križevačke, županijskih ustanova te Udruga koje rade sa Romima.

Služba ureda župana