Održan prvi sastanak Savjeta za zdravlje

Prvi sastanak Savjeta za zdravlje održan je jučer u zgradi Koprivničko-križevačke županije.

Savjet za zdravlje je tijelo osnovano sa zadaćom davanja mišljenja na prijedlog plana zdravstvene zaštite te predlaganje mjera za ostvarivanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite u Županiji.

Na sastanku je predsjednik Savjeta Ivan Pal informirao članove o odredbama novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Prezentacije na temu „Postupak davanja koncesije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ i „Reorganizacija hitne medicine“, koje su održale pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Koprivničko-križevačke županije Branka Cuki“ i Gordana Slavetić, ravnateljica Opće bolnice „Dr.Tomislav Bardek“ Koprivnica i članica radne skupine Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za reformu hitne medicine, imale su za cilj približiti Savjetu radnje koje Koprivničko-križevačka županija treba i poduzima u cilju provedbe zakonskih odredbi.

Zaključak je Savjeta da se u postupku davanja koncesija pridržava zadanih zakonskih rokova odnosno da će se isti provesti do kraja lipnja ove godine.

Isto tako, Savjet predlaže Županu i Županijskoj skupštini da se s osnivanjem Županijskog zavoda za hitnu medicinu ne čeka do krajnjeg zakonom danog roka (31.12.2011.) već da se s postupkom osnivanja krene čim nadležni ministar donese Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, opreme i zaposlenika te Mrežu hitne medicine.