Održan prvi sastanak Radne grupe za izradu Županijske razvojne strategije 2014. – 2020.

U utorak 3. prosinca u je prostorima Koprivničko-križevačke županije održan prvi sastanak Radne grupe za izradu Županijske razvojne strategije (ŽRS) Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014-2020. Radna grupa broji 14 članova, a čine ju predstavnici županijskih upravnih tijela i ustanova, županijske obrtničke i gospodarske komore, te Odbora za gospodarski razvoj Županijske skupštine.

Voditeljica PORA-inog Odjela za regionalni i ruralni razvitak te strateško planiranje Tihana Kraljić uvodno je skrenula pozornost započet proces izrade Županijske razvojne strategije, iako će tek nakon donošenja novog Zakona o regionalnom razvoju Vlada RH uredbom propisati sadržaj i metodologiju izrade nove generacije županijskih razvojnih strategija. Jednako tako županijske razvojne strategije trebaju biti usklađene sa Strategijom regionalnog razvoja RH, čija izrada također još nije započeta.

Unatoč tome što strateški dokumenti nisu na državnoj razini još uvijek doneseni važno je krenuti s pripremom Županijske razvojne strategije 2014. – 2020. kako bi ona mogla biti donesena do kraja 2014., jer novi ŽRS će biti temelj za donošenje županijskih proračuna u narednim godinama kao i za financiranje svih najvažnijih projekata na ovom području.

PORA je pripremila analitičke tablice koje će biti prilog Županijske razvojne strategije, a koje su nužne za uspostavu dugoročnog sustava strateškog planiranja, provedbe i izvješćivanja o provedbi Županijske razvojne strategije. Cijeli sustav osnovne analize koja će sadržavati podatke o demografskom kretanju stanovništva, rodnoj pripadnosti, obrazovanju i starosti stanovništva, prometnoj, komunalnoj, socijalnoj i obrazovnoj infrastrukturi, gospodarstvu, vanjskotrgovinskoj razmjeni, kulturnoj baštini i zaštićenim dijelovima prirode bit će izrađen po jedinicama lokalne samouprave.

Na sastanku je dogovoreno da će članovi radne grupe resorno revidirati i ispuniti analitičke tablice, te napraviti sažetak. Rok za dovršetak tog posla je 10. siječnja 2014. godine.