Održan prvi sastanak projektnih partnera u okviru provedbe projekta „Novi početak“

U prostorijama Županijske uprave u utorak, 8. prosinca održan je prvi sastanak projektnih partnera u okviru provedbe projekta „Novi početak“ za koji je 25. studenoga 2020. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava čime je osigurano 9,3 milijuna kuna za uspostavu sigurne kuće, odnosno skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji  na području županije.

Sastanku su prisustvovali predstavnici nositelja projekta Koprivničko-križevačke županije, predstavnice projektnih partnera Udruge HERA Križevci – za zaštitu i promicanje ljudskih prava i Centra za socijalnu skrb Križevci te predstavnica Razvojne agencije PORE KKŽ. Na početku sastanka zamjenik župana Ratimir Ljubić istaknuo je važnost borbe protiv svih oblika nasilja te veliku vrijednost projekta čime će se riješiti problem zbrinjavanja osoba koje su pretrpjele nasilje. „Uspostavom sigurne kuće osigurat ćemo adekvatan mehanizam zaštite žrtava nasilja, ne samo uređen i opremljen prostor za boravak već i stručnu pomoć kako bi se žrtve osnažilo i motiviralo te im se pokazalo da nisu sami. Zahvaljujem partnerima na projektu i siguran sam kako će se njegovom realizacijom uvelike pomoći svima koji su pretrpjeli nasilje“,kazao je zamjenik Ljubić.

Voditelj projekta Darko Masnec ukratko je predstavio projektne aktivnosti, a nakon rasprave usuglašeni su stavovi o dinamici realizacije i provedbi projekta pri čemu je naglasak stavljen na pripremu plana nabave i provođenje postupaka nabave.

Projektom „Novi početak“ osigurat će se sustav podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji, ojačati kapaciteti stručnjaka koji rade s njima te podići svijesti javnosti o pravima žena žrtava nasilja i nasilja u obitelji. Također će se uspostaviti sklonište i pružati usluge skrbi izvan obitelji što obuhvaća rekonstrukciju, uređenje i opremanje prostora skloništa, nabavu vozila za prijevoz korisnika, troškove djelovanja privremenog skloništa za žene žrtve nasilja te usluge savjetovanja, osnaživanja i motiviranja žrtava nasilja (uključujući podršku nakon izlaska iz skrbi). Ukupna vrijednost projekta iznosi 9.233.880,49 kuna, financiran je iz Europskog socijalnog fonda, a stručnu pomoć u pripremi te daljnjoj provedbi će pružiti PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije.

Spomenimo kako je Koprivničko-križevačka županija, kao jedna od županija koja nije imala osigurano sklonište za žrtve nasilja, sa svojim stručnim službama provela sve potrebne aktivnosti kako bi se problem zbrinjavanja žrtava nasilja adekvatno riješio.  Usporedno s realizacijom projekta „Novi početak“ i pronalaženjem trajnog rješenja odnosno sigurne kuće, a kako bi se osigurala adekvatna pomoć žrtvama nasilja, Županija je u partnerstvu s Udrugom HERA osigurala i privremeno rješenje – objekt koji ima kapacitet do 12 korisnika, kao i sredstva za uređenje i opremanje tog objekta. Predviđeno je da s korisnicima radi stručni tim sastavljen od socijalnog radnika i psihologa, uz podršku Udruge HERA i u suradnji s nadležnim Centrom za socijalnu skrb. Trenutno se čeka rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za rad od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a otvaranje privremene sigurne kuće očekuje se krajem ove godine, odnosno najkasnije početkom iduće godine.

Služba ureda župana