Održan prvi sastanak Povjerenstva za stručno vrednovanje i ocjenu opravdanosti te učinkovitosti investicijskih projekata

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije danas je održan sastanak Povjerenstva za stručno vrednovanje i ocjenu opravdanosti te učinkovitosti investicijskih projekata. Potreba vrednovanja i ocjene opravdanosti projekata koji se planiraju provoditi u narednom periodu proizlazi iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti, koji se popunjava prilikom davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Povjerenstvo je imenovano kako bi temeljem sustava vrednovanja analiziralo predložene investicijske projekte i utvrdilo listu prioriteta prema kojoj će se projekti uvrštavati u županijski proračun objasnio je predsjednik Povjerenstva zamjenik Pal. Na današnjem prvom sastanku pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Robertina Zdjelar upoznala je članove Povjerenstva sa zakonskom osnovom, kao i procedurom te predloženim kriterijima za vrednovanje investicijskih projekata. Članovi Povjerenstva raspravljali su o predloženim kriterijima, te se dogovorili o daljnjim radnjama koje je potrebno poduzeti.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol