Održan prvi radni sastanak partnera u projektu NATREG

Dana 07.07.2009. Koprivničko-križevačka županija bila je domaćin prvog radnog sastanka partnera u projektu NATREG. Sastanku je prisustvovao i Koprivničko-križevački župan Darko Koren. Ovim sastankom i formalno je potvrđeno da je projekt prošao sve procedure u sklopu Transnacionalnog programa za Jugoistočnu europu (SEE) i da je započela njegova implementacija. Zavod za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije (ujedno i koordinator za Koprivničko-križevačku županiju) i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Koprivničko-križevačke županije sudjeluju kao jedini partneri iz Republike Hrvatske. Vodeći partner projekta je Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode. Ostali partneri u projektu su Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog planiranja i Regionalni centar za okoliš iz Slovenije, Regije Veneto i Emilia Romanja iz Italije, Koruška, Štajerska i  Sveučilište Koruške iz Austrije te Zavod za zaštitu prirode Srbije i Vojvodinašume iz Srbije. Na sastanku su prezentirana očekivanja svih partnera od ovog projekta, detaljno je obrazložen način rada i aktivnosti tijekom njegove implementacije koja će trajati 28 mjeseci. Ovim projektom partnerima iz Koprivničko-križevačke županije osigurano je 60.251 eura.

 Cilj projekta je razvoj zajedničke transnacionalne strategije upravljanja u zaštićenim područjima. Svaki partner predložio je pilot područje na kojem će se izrađeni menagement plan primijeniti. Za Koprivničko-križevačku županiju kao pilot područje predložen je preventivno zaštićeni regionalni park Mura-Drava. Kroz projekt će se dobiti alati za evaluaciju prirodnih resursa u svrhu ekonomskog razvoja u skladu s održivim razvitkom. O svim događanjima vezanim uz projekt NATREG javnost će biti redoviti izvještavana.

Pomoćnik ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje i koordinator za Koprivničko-križevačku županiju:

mr.sc. Mladen Matica