Održan Kolegij gradonačelnika i općinskih načelnika

Župan Darko Koren sazvao je danas, 19. svibnja drugu sjednicu Kolegija gradonačelnika i općinskih načelnika s područja Koprivničko – križevačke županije koji se održao u prostorijama Županijske uprave.
Uz ranije predloženi dnevni red o koordinaciji aktivnosti vezanih uz dostavu podataka potrebnih za izradu studije izvodljivosti za Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, Piškornica d.o.o. , dostavljanje upitnika o statusu prometnica jedinica lokalne samouprave potrebnog za izradu Master plana prometa Koprivničko – križevačke županije i osvrta na predstavljenu Rudarsko – geološku studiju, dodana je i točka na kojoj se raspravljalo o problematici Županijskih uprava za ceste o kojoj je govorio ravnatelj Dragutin Guzalić. Naime, prošlog tjedna na održanoj Skupštini Udruge ŽUC-eva glavna tema bila je najava smanjenja naknada za ceste od strane potpredsjednika Vlade Branka Grčića, a o toj problematici reagirala je i Hrvatska zajednica županija.
Ravnatelj Guzalić naglasio je kako se već dvanaest godina naknade za ceste kao osnovni prihod Županijskih uprava za ceste nisu povećale, a njihov je prihod šest puta manji po kilometru od državnih cesta. Najavljeno smanjenje značilo bi dodatnih 10 posto manji prihod na godišnjoj razini, što bi konkretno za Koprivničko – križevačku županiju značilo oko 2,5 milijuna kuna. Trenutno standard održavanja cesta iznosi oko 30 posto normalnog standarda odnosno oko 25 tisuća kuna po kilometru, a za redovito održavanje potrebno je 60 tisuća kuna rekao je ravnatelj Guzalić.
Župan Koren osvrnuo se na iznesene podatke i zaključio kako su ceste krvotok Županije te će Koprivničko – križevačka županija argumentirano reagirati na ovakve najave, jer bi takva odluka značila nemogućnost daljnjih ulaganja i modernizaciju prometne infrastrukture koja je nužna.
U raspravu uključili su se i načelnici općina te gradonačelnik Grada Križevaca Branko Hrg koji je rekao da je nužno pronaći dodatna sredstva te je predložio preraspodjelu sredstava ili mogućnost apliciranja na program ruralnog razvoja za što je potrebno promijeniti mogućnosti financiranja. Zamjenik gradonačelnice Grada Koprivnice Mišel Jakšić smatra kako je važno da nadležno ministarstvo donese Pravilnik o podjeli sredstava koji će vrijediti neovisno o političkim promjenama.
Nadalje, direktor Piškornice d.o.o. Mladen Jozinović izvijestio je prisutne o realizaciji samog projekta te pozvao na zajedničku suradnju gradonačelnike i općinske načelnike kako bi se i ovaj uvjet Kohezijskog fonda uspješno odradio. Dogovoreno je kako će predstavnici JLS-a kontaktirati koncesionare za njihovo područje kako bi se što je prije moguće pripremili traženi podaci, jer o tome ovisi realizacija studije izvodljivosti.
Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodne odnose Marijan Štimac ukratko je pojasnio proceduru izrade projektno tehničke dokumentacije odnosno Master plana integriranog prijevoza što zahtijeva i prikupljanje različitih baza podataka u sljedećih pet mjeseci te planiranih projekata jedinica lokalne samouprave kako bi se mogli prijaviti za financiranje iz Kohezijskog fonda.
Nazočni su informirani i o završenoj javnoj raspravi Rudarsko – geološke studije, za koju se očekuje prihvaćenje stručne podloge od Županijske skupštine i pozitivna mišljenja iz tri nadležna ministarstva.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.