Održan drugi radni sastanak u projektu izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristup Internetu

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije održan je drugi radni sastanak u projektu izgradnje širokopojasne infrastrukture za pristup Internetu na području Grada Koprivnice i jedanaest općina (Drnje, Đelekovec, Gola, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Novigrad Podravski, Peteranec, Rasinja i Sokolovac).
Razgovaralo se o nacrtu Studije izvodljivosti razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa i nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture, koji su izrađeni prethodnih mjeseci u suradnji s konzultantskom tvrtkom ProFuturus d.o.o. iz Maribora. Izradom Studije izvodljivosti i Plana razvoja infrastrukture završene su prve dvije faze Projekta. S obzirom da verifikacija Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP) pri Europskoj komisiji još nije završena, ovoga trenutka ne može se nastaviti sa slijedećim fazama Projekta (provedbom javne rasprave i izradom konačne verzije Plana razvoja širokopojasne infrastrukture). Sudionici sastanka upoznati su s hodogramom aktivnosti koje će uslijediti nakon verifikacije ONP pri Europskoj komisiji.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.