Održan 4. sastanak Radne grupe za izradu županijske razvojne strategije

Danas je u prostorima Koprivničko-križevačke županije održan 4. radni sastanak Radne grupe za izradu i izvještavanje o provedbi Županijske razvojne strategije za razdoblje 2014.-2020. godine.

Na početku se voditeljica Odjela za regionalni i ruralni razvoj te strateško planiranje Tihana Kraljić osvrnula na 3. sastanak Radne grupe u sklopu kojeg je održana radionica na temu SWOT analize, te su članovi Radne grupe do 15. kolovoza trebali dostaviti komentare. Na temelju postojećeg stanja i pristiglih komentara članova Radne grupe predstavila je izrađeni nacrt SWOT analize za razdoblje 2014.-2020. godine.

Nakon kratke rasprave po svakoj točci SWOT analize dogovoreno je da članovi Radne grupe dodatne komentare dostave u PORU Razvojnu agenciju Podravine i Prigorja.

Na kraju sastanka dan je pregled budućih aktivnosti u izradi Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2014.-2020. godine te je naznačeno kako će nacrt SWOT analize zajedno s nacrtom Analize stanja biti usvojen na sljedećoj sjednici Partnerskog vijeća.

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja