Održan 1. Modul edukacije-Funkcija procjene

Članovi Povjerenstva „Koprivničko-križevačka županija- zdrava županija“ 3. i 4. rujna 2008. godine sudjelovali su u 1. modulu edukacije – Funkcija procjene (pregled osnovnih funkcija i prakse javnog zdravstva, alati za procjenu zdravstvenih potreba, uključivanje zajednice, osobni razvoj, razvoj tima). Edukacija se odvijala kroz predavanja, radionice i vježbe, te dodjelu „domaćih zadaća“, koje moraju biti izrađene do narednog ciklusa predavanja u studenom, uz stručnu pomoć i podršku nastavnika Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, doc. Dr Selme Šogorić, prof. dr. Silvija Vuletića i dr. Aleksandra Džakule.