Odobreno 2.129.000,00 kuna za 10 projekata iz Koprivničko-križevačke županije

Za 10 projekata iz Koprivničko-križevačke županije Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije odobrilo je 2.129.000,00 kuna za sufinanciranje po Programu održivog razvoja lokalne zajednice za 2016. godinu.

Ovaj Program nacionalna je mjera za ostvarenje regionalnog razvoja u skladu s načelima održivog razvoja i socijalne uključenosti, a kroz program se sufinanciraju  projekti koje provode jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstane u skupinu razvijenosti ispod 100 posto prosjeka Republike Hrvatske. Sredstva su namijenjena za radove na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji objekata odnosno za projekte za koje se ocjenjuje da će poboljšati standard i kvalitetu života lokalnog stanovništva, pridonijeti razvoju pojedinih područja i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj.

Župan Darko Koren sutra će u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture u 12 sati svečano potpisati ugovor o sufinanciranju po Programu održivog razvoja lokalne zajednice za 2016. godinu, a projekti kojima su odobrena sredstva su sljedeći:

 

Redni broj

 

KORISNIK

 

NAZIV PROJEKTA

 

ODOBRENI IZNOS U KUNAMA

 

1.

KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA IZGRADNJA ŠKOLE I ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE LEGRAD – V. FAZA  

470.000,00

 

2.

 

OPĆINA VIRJE

 

IZGRADNJA PJEŠAČKOG MOSTA

 

104.000,00

 

3.

 

OPĆINA KLOŠTAR PODRAVSKI

 

ENERGETSKI UČINKOVIT VRTIĆ U KLOŠTARU PODRAVSKOM, FAZA II

 

250.000,00

4. OPĆINA HLEBINE II. I  III. FAZA – NASTAVAK REKONSTRUKCIJE I NADOGRADNJE OBJEKTA -“KUĆE KRSTE HEGEDUŠIĆA” S PRENAMJENOM U OBJEKT
SOCIJALNE INFRASTRUKTURE – PODRUŽNICU VRTIĆA
250.000,00
 

5.

 

OPĆINA SOKOLOVAC

 

DJEČJI VRTIĆ S JASLICAMA U SOKOLOVCU

 

250.000,00

6.  

OPĆINA SVETI PETAR OREHOVEC

 

MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANE CESTE U NASELJU GREGUROVEC, DIONICA GREGUROVEC – GOSPODARSKA ZONA U OPĆINI SVETI PETAR OREHOVEC

 

 

220.000,00

7. OPĆINA NOVIGRAD PODRAVSKI UREĐENJE PARKA “POD LIPAMA” KOD ŽUPNOG DVORA U NASELJU NOVIGRAD PODRAVSKI 130.000,00
 

8.

 

OPĆINA KALINOVAC

 

PROMOCIJA ŽIVOTA I DJELA IVANA LACKOVIĆA CROATE KROZ UREĐENJE PROSTORA GALERIJE U NASELJU BATINSKE

 

155.000,00

 

9.

 

OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC

 

UREĐENJE DRUŠTVENOG DOMA U KUNOVCU ZA POTREBE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE KOPRIVNIČKI IVANEC

 

100.000,00

10.  

OPĆINA SVETI IVAN ŽABNO

 

MODERNIZACIJA NERAZVRSTENIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE SVETI IVAN ŽABNO

200.000,00
UKUPNO 2.129.000,00

Služba ureda župana