Odobrena sredstva za izgradnju infrastrukture u poduzetničkim zonama

Sukladno Projektu izgradnje poduzetničkih zona u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2009. godinu, u Upravni odjel za gospodarstvo je zaprimljeno pet zahtjeva za izgradnju infrastrukture ukupne vrijednosti od 14.132.772 kuna.

Prema navedenom Projektu, u izgradnji poduzetničkih zona sudjeluje Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva sufinanciranjem do 50% predmetne investicije.

Dokumentacija kandidiranih projekata razmatrana je 08. srpnja ove godine na 2. sjednici Povjerenstva za Projekt izgradnje poduzetničkih zona u JLS za 2009. godinu, te je odobreno ukupno 4.820.000,00 kuna kako slijedi:

JLS ZONA IZNOS u kn
Grad Križevci GORNJI ČRET  3.000.000
Općina Kalinovac JUG     590.000
Općina Kloštar Podravski ISTOK     700.000
Općina Novigrad Podravski NOVIGRAD PODRAVSKI     530.000
UKUPNO:   4.820.000

Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava potpisat će se u narednom razdoblju.

Temeljem Plana poduzetničkih zona Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2008. – 2012. godine, Koprivničko-križevačka županija također sudjeluje u sufinanciranju njihove izgradnje u visini 10% investicije, što za 2009. godinu iznosi 876.000,00 kuna.