Odluka o upućivanju Strateške studije utjecaja Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije na okoliš s Nacrtom prijedloga Županijske razvojne strategije na javnu raspravu

Na temelju članka 166. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine”, broj 80/13 i 78/15), članka 15.  stavka 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 64/08) i članka 16. i 17. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 64/08), Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu Koprivničko-križevačke županije donosi Odluku o  upućivanju Strateške studije utjecaja Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije na okoliš s  Nacrtom prijedloga Županijske razvojne strategije  na javnu raspravu.

Javnu raspravu s izlaganjem koordinira i provodi Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu u suradnji s nadležnim upravnim tijelom za zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije. Cijeli tekst Odluke možete preuzeti ovdje.

KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu