Odluka o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027.

Na temelju odredbi članka 68. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13.,153/13.,78/15., 12/18. i 118/18.)  i članka 10. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17.) Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu donosi

Odluku
o sadržaju Strateške studije procjene utjecaja na okoliš
Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027.

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se sadržaj Strateške studije utjecaja na okoliš Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. (u daljnjem tekstu: Plan razvoja) Odluka se donosi u okviru postupka strateške procjene utjecaja na okoliš koji je započeo Odlukom o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Plana razvoja Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2021.-2027. godine (www.arhiva.kckzz.hr).

Cijelu Odluku možete vidjeti u privitku.

PROČELNIK:
Marijan Štimac, dipl.oec.