Župan proglasio prirodnu nepogodu mraz na području Grada Đurđevca te općina Đelekovec, Kloštar Podravski, Kalinovac, Novigrad Podravski i Molve

Župan Darko Koren u petak, 17. travnja 2020. godine donio je Odluku o proglašenju prirodne nepogode mraz na području Grada Đurđevca te općina Đelekovec, Kloštar Podravski, Kalinovac, Novigrad Podravski i Molve koja je na navedenim prostorima uzrokovala velike materijalne štete na poljoprivredi u razdoblju od 23. ožujka do 7. travnja 2020. godine. Štete su nastale na vinogradima, voćarskim i povrtlarskim kulturama.

Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (,,Narodne novine” broj 16/19.) obvezuju se gradska i općinska povjerenstva unijeti prve procjene štete u Registar šteta u Zakonom propisanom roku.
Odluka župana nalazi se u privitku.

Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti i poljoprivredu