Odluka o otpisu potraživanja s osnove poreza na cestovna motorna vozila

Ovim putem Vas obavještavamo da je dana 21. srpnja 2018. godine stupio na snagu Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama („Narodne novine“ broj 62/18.) (u daljnjem tekstu: Zakon).

Sukladno navedenom Zakonu, dana 18. rujna 2018. godine, Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije donijela je Odluku o otpisu potraživanja s osnova poreza na cestovna motorna vozila KLASA:410-23/18-01/871, URBROJ:2137/1-03/01-18-1 prema kojoj će se otpisati dospjeli dugovi s osnova poreza na cestovna motorna vozila svim fizičkim osobama koji ne obavljaju registriranu djelatnost ili su registriranu djelatnost obavljali do 31. prosinca 2017. godine, a nad kojima se na dan 31. prosinca 2017. godine provodila ovrha na novčanim sredstvima po računu i koja se na dan stupanja na snagu navedenog Zakona još uvijek provodi te ako je za navedeni dug nastupila zastara prava na naplatu sukladno Općem poreznom zakonu („Narodne novine“ broj 115/16.). Dospjeli dug dužnika čine trošak ovrhe, glavnica te pripadajuće kamate.

Dugovi će se otpisivati po propisanoj proceduri, a koja ne uključuje podnošenje zahtjeva dužnika.

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Koprivničko-križevačke županije u roku od 60 dana od dana ove informacije o načinu otpisu dugova, izvršit će otpis duga i poduzeti odgovarajuće radnje koje dovode do prestanka ovrhe na novčanim sredstvima radi naplate otpisanog duga te će bez odgađanja o izvršenom otpisu obavijestiti dužnike pisanim putem.

Svi dužnici kojima će se ovom mjerom otpisati dug poreza na cestovna motorna vozila dobit će na kućnu adresu primjerak Rješenja o obustavi postupka ovrhe sa iznosom otpisanog duga.

Ovom Odlukom, Koprivničko – križevačka županija podržava paket mjera Vlade RH za pomoć blokiranim i prezaduženim građanima te će na taj način doprinijeti smanjenju broja blokiranih građana na području Županije. Ovom Odlukom direktno će se olakšati financijska situacija za 366 građana što će rezultirati deblokadom njihovih računa, a samim time i olakšanjem za podmirivanje ostalih redovnih financijskih obveza.

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu