Od rujna – serija informativno-edukativnih članaka okolišne problematike na www.arhiva.kckzz.hr

Pododsjek za zaštitu okoliša tijekom rujna planira započeti s objavom niza jednostavnih pro-ekološki orijentiranih članaka na Internet stranicama Koprivničko-križevačke županije prilagođenih široj javnosti ali i užem krugu čitatelja zainteresiranih za spomenute teme. Budući je edukacija kontinuirani proces, a informacije o zaštiti okoliša i prirode su uvijek dobrodošle, tjedno će se, pod naslovom „EKO info“ objavljivati tekstovi iz različitih područja interesa – primjeri pozitivne prakse iz sektora gospodarenja otpadom, reciklaže, odnosno oporabe otpadnih materijala, mogućnosti unaprjeđivanja stanja,  pružanja potpore uključivanju javnosti u postupke procjene utjecaja zahvata, planova i programa na okoliš i ekološku mrežu, zakonske obveze, izvatci iz donesenih programskih i izvještajnih materijala, teme zdravstvene ekologije, zaštite prirode i slično. Članci će se kroz duže vremensko razdoblje moći naći u istoimenoj rubrici Pododsjeka za zaštitu okoliša.

Ana List, prof. biol.
Voditeljica pododsjeka za zaštitu okoliša