Obnovljen kolnik u Ferdinandovcu

Prema planu pojačanog održavanja županijskih i lokalnih cesta s područja cestarije Đurđevac završeni su radovi na obnovi 970 metara kolnika u Ferdinandovcu. Troškovi izvođenja radova iznosili su 450.000 tisuća kuna, a sredstva su osigurana u proračunu Županijske uprave za ceste (ŽUC). Radove je izvodila tvrtka Ceste Bjelovar.

Predsjednik Upravnog vijeća ŽUC-a i zamjenik župana Darko Sobota kazao je da će ova obnova pridonijeti sigurnijem odvijanju prometa  na ovoj dionici, te najavio nove radove koji će se izvoditi. Naime uskoro kreće obnova oštećenih prometnica u Kalinovcu, izgradnja dvaju novih mostova kod Gregurovca, a u pripremi je i asfaltiranje prometnica u Rasinji.