Obnova kolnika u Starigradu

Prema planu obnove asfaltnih kolnika, započeli su radovi na obnovi kolnika u Mlinarskoj ulici u Starigradu. Na 1200 metara dužine  najprije se izvodi poravnanje  najviše oštećenih dijelova kolnika a nakon korekcije visine poklopaca sistema odvodnje, položiti će se završni sloj asfalta. Radove izvodi PZC Cestogradnja Koprivnica a vrijednost radova je oko 450 000 kuna.

K.Janach