Objavljeni rezultati Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2021. godinu – za područje Županije odobreno 3,7 milijuna kuna za 20 projekata

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je rezultate Javnog poziva za iskaz interesa za dodjelu financijskih sredstava u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2021. godinu. Za područje Koprivničko-križevačke županije odobreno je 20 projekata ukupne vrijednosti 3.760.000,00 kuna.

Županiji je odobren projekt „Obnova krovišta na OŠ Sokolovac, PŠ Velika Mučna“ za koji je dobila 160 tisuća kuna, a općine koje su ostvarile sufinanciranje na projektima su Hlebine, Rasinja, Novigrad Podravski, Sveti Petar Orehovec, Koprivnički Bregi, Virje, Đelekovec, Sokolovac, Kalnik, Koprivnički Ivanec, Gornja Rijeka, Ferdinandovac, Legrad, Podravske Sesvete, Novo Virje, Drnje, Gola, Sveti Ivan Žabno i Kloštar Podravski. Najveći udio sufinanciranja ostvarili su projekti izgradnje vrtića i jaslica, a odnose se na općine Hlebine, Sveti Petar Orehovec i Đelekovec.

Cilj Programa održivog razvoja lokalne zajednice je pridonijeti održivom razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja radi uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

Javni poziv za iskaz interesa za dodjelu financijskih sredstava u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstvo je objavilo 15. prosinca 2020. godine, a prihvatljivi podnositelji zahtjeva bile su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju stekle status potpomognutog područja.

Sredstva su bila namijenjena za radove na izgradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, obnovi, modernizaciji ili adaptaciji objekata čija realizacija doprinosi povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici te jačanju konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala potpomognutih područja.

Popis projekata i iznos dodijeljenih financijskih sredstava

PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE ZA 2021. GODINU – ODOBRENI ZA KKŽ
RD.
BR.
JLS NAZIV PROJEKTA ODOBRENI IZNOS SUCINANCIRANJA
1. Rasinja Modernizacija postojećih prometnica u Općini Rasinja – Lokacija Duga Rijeka, predio Nikolin jarak 150.000,00 kn
2. Novigrad Podravski Modernizacija nerazvrstane ceste u naselju Javorovac 100.000,00 kn
3. Hlebine Izgradnja jaslica u sklopu Dječjeg vrtića “Leptirić” Hlebine – II. faza 350.000,00 kn
4. Sv. Petar Orehovec Izgradnja Dječjeg vrtića u naselju Gornji Fodrovec 350.000,00 kn
5. Koprivnički Bregi Pješačka staza u ulici Braće Radić u naselju Koprivnički Bregi 150.000,00 kn
6. Virje Izgradnja kružnog toka i rekonstrukcija Trga Prodavić i Ulice Braće Radić 250.000,00 kn
7. Đelekovec Dječji vrtić Iskrica I. faza 350.000,00 kn
8. Kalnik Izgradnja i nadogradnja doma za stare i nemoćne, te djecu s posebnim potrebama Gornje Borje – V. faza 150.000,00 kn
9. Koprivnički Ivanec Uređenje prostora udruga u Koprivničkom Ivancu – II. faza 100.000,00 kn
10. Sokolovac Izgradnja društvenog doma u Lepavini – II. faza 250.000,00 kn
11. Gornja Rijeka Modernizacija (asfaltiranje) nerazvrstanih cesta na području Općine Gornja Rijeka 150.000,00 kn
12. Ferdinandovac Obnova društvenog doma u Ferdinandovcu – III. faza 200.000,00 kn
13. Koprivničko-križevačka županija Obnova krovišta na OŠ Sokolovac, PŠ Velika Mučna 160.000,00 kn
14. Legrad Rekonstrukcija društvenog doma Legrad 150.000,00 kn
15. Podravske Sesvete Obnova prometnice – Ulica Ljudevita Graja 100.000,00 kn
16. Novo Virje Izgradnja mosne vage i mjeriteljske kućice te pristupne prometnice 150.000,00 kn
17. Drnje Izgradnja oborinske kanalizacije i biciklističko-pješačke staze u naselju Drnje – faza II 100.000,00 kn
18. Gola Izgradnja pješačke staze u naselju Gola 200.000,00 kn
19. Sv. Ivan Žabno Izgradnja sekundarne vodovodne mreže 150.000,00 kn
20. Kloštar Podravski Uređenje fitness parka s parkiralištem 200.000,00 kn
UKUPNO 3.760.000,00 kn