Objavljeni rezultati Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2019. godinu – za područje Županije odobreno 4,5 milijuna kuna za 20 projekata

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je rezultate Javnog poziva za iskaz interesa za dodjelu financijskih sredstava u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2019. godinu, a za područje Koprivničko-križevačke županije odobreno je 20 projekata ukupne vrijednosti 4.530.000,00 kuna.

Javni poziv za iskaz interesa za dodjelu financijskih sredstava u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstvo je objavilo 19. veljače 2019. godine, a prihvatljivi podnositelji zahtjeva bile su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu s Odlukom o razvrstavanju stekle status potpomognutog područja. Sredstva su bila namijenjena za radove na izgradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, obnovi ili adaptaciji objekata čija realizacija doprinosi povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici te jačanju konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala potpomognutih područja.

Županiji je odobren projekt „Sanacija krovišta iznad školske športske dvorane Osnovne škole Sidonije Rubido Erdödy“ za koji je dobila 80 tisuća kuna, a općine koje su ostvarile sredstva su Hlebine, Gornja Rijeka, Koprivnički Bregi, Sokolovac, Gola, Novigrad Podravski, Kalnik, Đelekovec, Drnje, Ferdinandovac, Sveti Ivan Žabno i Legrad.

U ime Županije, ugovor s ministricom regionalnog razvoja Gabrijelom Žalac potpisat će zamjenik župana Darko Sobota i to sutra, 21. svibnja u 10 sati u Zagrebu, a potpisivanju će prisustvovati i načelnici spomenutih općina.

Cilj Programa održivog razvoja lokalne zajednice je pridonijeti održivom razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja radi uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.

Popis projekata i iznos dodijeljenih financijskih sredstava možete vidjeti OVDJE.

Služba ureda župana