Objavljeni Javni pozivi za dodjelu potpora događanjima na području Koprivničko-križevačke županije

U prostorijama Koprivničko-križevačke županije u utorak, 14. svibnja održana je 3. sjednica Turističkog vijeća županijske turističke zajednice. Prisutne članove pozdravio je predsjednik Turističkog vijeća župan Darko Koren, a između ostalog, na sjednici su donesene Odluke o raspisivanju Javnih poziva za dodjelu potpora događanjima na području Koprivničko-križevačke županije, a sukladno usvojenom Programu dodjele de minimis potpora.

Objavljena su dva Javna poziva za kandidiranje događanja za dodjelu potpora iz programa “Potpore događanjima u 2019. godini”. Jedan Javni poziv odnosi se na potpore koje je osigurala Hrvatska turistička zajednica u visini od 120.865,25 kuna, a drugi je Javni poziv po kojem će se odobriti financijske potpore iz sredstava županijske turističke zajednice u visini 110.000,00 kuna.

Predmet Javnih poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za događanja od regionalnog i lokalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u Koprivničko-križevačku županiju, koja se održavaju na području Koprivničko-križevačke županije.

Tekst Javnih poziva i obrasci mogu se preuzeti na web stranici Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.

Turistička zajednica
Koprivničko-križevačke županije