Objavljene izmjene javnih poziva iz područja gospdoarskih djelatnosti

Izmjene javnih poziva Koprivničko-križevačke županije za korisnike iz područja poljoprivrede objavljene su na web stranici Županije, a provode se na osnovu Programa iz područja gospodarskih djelatnosti (poljoprivreda i poduzetništvo).

Obavještavaju se potencijalni korisnici kako sve informacije o izmjeni javnih poziva mogu saznati na službenoj web stranici Koprivničko-križevačke županije: https://arhiva.kckzz.hr/category/javni-pozivi-i-natjecaji/.

1. Izmjena Javnog poziva potpore male vrijednosti za pčelarsku proizvodnju

Točka V. Načini i rokovi podnošenja zahtjeva, Javnog poziva poptpore male vrijednosti za pčelarsku proizvodnju, KLASA:320-09/21-01/01,URBROJ: 2137/1-04/17-21-1, od 10. 02. 2021. mijenja se i glasi:

“Zahtjevi za potporu male vrijednosti podnose se jednom godišnje u periodu od 15. veljače 2021. godine do 17. prosinca 2021. godine, odnosno do utroška sredstava, na propisanom zahtjevu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju.

Informacije o Javnom pozivu nalaze se na web stranici Koprivničko-križevačke županije, https://arhiva.kckzz.hr/category/javni-pozivi-i-natjecaji/ ili ih se može zatražiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalnu djelatnost i poljoprivredu na telefon 658-135 i na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

2. Izmjena Javnog poziva potpore male vrijednosti za industrijsku proizvodnju povrća

Točka VII. Načini i rokovi podnošenja Zahtjeva Javnog poziva potpora male vrijednosti za industrijsku proizvodnju povrća KLASA:320-07/21-01,URBROJ: 2137/1-04/17-20-1 od 10. 02. 2021.  mijenja se i glasi:

“Zahtjevi za potporu male vrijednosti podnose se jednom godišnje u periodu od  15 . veljače 2021. godine do 17. prosinca 2021. godine, odnosno do utroška sredstava, na propisanom zahtjevu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju.

Informacije o Javnom pozivu nalaze se na web stranici Koprivničko-križevačke županije, https://arhiva.kckzz.hr/category/javni-pozivi-i-natjecaji/ ili ih mogu zatražiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalnu djelatnost i poljoprivredu na telefon 658-135 i na e-mail:  zlatko.dudas@kckzz.hr.

3. Izmjena Javnog poziva potpora male vrijednosti za višegodišnje nasade

Točka VII. Načini i rokovi podnošenja zahtjeva, Javnog poziva potpora male vrijednosti za višegodišnje nasade KLASA:320-04/21-01/2, URBROJ:2137/1-04/17-21-1, od 10.02. 2021. godine   mijenja se i glasi:„Zahtjevi za potporu male vrijednosti podnose se jednom godišnje u periodu od 15.veljače do 17. prosinca 2021. godine, odnosno do utroška sredstava, na propisanom zahtjevu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju.

Informacije o Javnom pozivu nalaze se na web stranici Koprivničko-križevačke županije, https://arhiva.kckzz.hr/category/javni-pozivi-i-natjecaji/ ili ih mogu zatražiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalnu djelatnost i poljoprivredu na telefon 658-189 i na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

4. Druge izmjene Javnog poziva potpora male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekološke proizvodnje

Točka VII. Načini i rokovi podnošenja zahtejva, Javnog poziva potpora male vrijednosti za kontrolu i certifikaciju ekološke proiozvodnje KLASA:320-01/21-01/1,URBROJ:2137/1-04/17-21-1, od 10. 02. 2021. mijenja se i glasi:

“ Zahtjevi za potporu male vrijednosti podnose se jednom godišnje u periodu od 15.veljače do 17. prosinca 2021. godine, odnosno do utroška sredstava, na propisanom zahtjevu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju.

Informacije o Javnom pozivu nalaze se na web stranici Koprivničko-križevačke županije, https://arhiva.kckzz.hr/category/javni-pozivi-i-natjecaji/ ili ih mogu zatražiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalnu djelatnost i poljoprivredu na telefon 658-189 i na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

5. Druge izmjene Javnog poziva potpora male vrijednosti za povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva – za mlade poljoprivrednike

Točka VII. Načini i rokovi podnošenja zahtjeva, Javnog poziva – potpora male vrijednosti za povećanje ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva – za mlade poljoprivrednike KLASA:320-01/21-01/2 URBROJ:2137/1-04/17-21-1, od 10.02.2021. godine mijenja se i glasi:

”Zahtjevi za potporu male vrijednosti podnose se jednom godišnje u periodu od 15.veljače do 17. prosinca 2021. godine, odnosno do utroška sredstava, na propisanom zahtjevu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju.

Informacije o Javnom pozivu nalaze se na web stranici Koprivničko-križevačke županije, https://arhiva.kckzz.hr/category/javni-pozivi-i-natjecaji/ ili ih mogu zatražiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalnu djelatnost i poljoprivredu na telefon 658-189 i na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

6. Druge izmjene Javnog poziva potpora male vrijednosti za osiguranje u poljoprivredi

Točka VII. Javnog poziva potpora male vrijednosti za osiguranje usjeva, KLASA:320-01/21-01/3, URBROJ:2137/1-04/17-21-1, od 10.02. 2021.  mijenja se i glasi:

“ Zahtjevi za potporu male vrijednosti podnose se jednom godišnje u periodu od 15.veljače do 17. prosinca 2021. godine, odnosno do utroška sredstava, na propisanom zahtjevu uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju.

Informacije o Javnom pozivu nalaze se na web stranici Koprivničko-križevačke županije, https://arhiva.kckzz.hr/category/javni-pozivi-i-natjecaji/ ili ih mogu zatražiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalnu djelatnost i poljoprivredu na telefon 658-189 i na e-mail: zlatko.dudas@kckzz.hr.

 

Služba ureda župana