Objavljen prvi javni poziv za sufinanciranje sanacija odlagališta otpada EU sredstvima

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Javni poziv kojim se jedinicama lokalne samouprave stavlja na raspolaganje 80 milijuna kuna iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za sanaciju odlagališta neopasnog otpada.

Poziv će biti otvoren do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do kraja 2018.

Sufinancira se 85% ukupnih troškova, odnosno minimalno 1.875.000 kuna a maksimalno 30.000.000 kuna po projektu. Ovim pozivom prvi puta do sada koriste se sredstva iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za sanaciju odlagališta.

Cilj poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu aktivnosti sanacije i zatvaranja neusklađenih odlagališta neopasnog otpada i sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Saniraju se odlagališta koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem, a nakon sanacije i zatvaranja na njima se više ne planira odlagati otpad.

Saniranje lokacija onečišćenih otpadom je jedan od ciljeva gospodarenje otpadom koje je određeno Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine („Narodne novine“ br. 03/17).

Javni poziv objavljen je u sklopu Prioritetne osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, Investicijskog prioriteta 6i i Specifičnog cilja 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

Javni poziv sa svim obrascima natječaja i uputama za prijavitelje se nalaze na linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1419 .

Ujedno je potrebno napomenuti da odlagališta koja su predmet ovog Poziva se planiraju sanirati isključivo in-situ metodom te je za iste prilikom prijave na natječaj potrebno imati provedene postupke ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš propisane Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 80/13, 153/13 i 78/15) i Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ br. 61/14 i 3/17) kao i pravomoćni akt na temelju kojeg se može započeti građenje odnosno građevinski radovi na sanaciji.

Uz ovaj poziv, jedinice lokalne samouprave imaju na raspolaganju i Javni poziv Ministarstva za sufinanciranje izgradnje reciklažnih dvorišta za koji su osigurana 144,5 milijuna kuna iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija”.

Odsjek za zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije

Izvor fotografije: mzoip.hr