Objavljen poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekte iz Razvojnog sporazuma Sjever

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je 30. prosinca 2021. godine Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznose 160.000.000,00 kuna. Ova bespovratna sredstva su iz Mehanizma za otpornost i oporavak, a planiraju se u Državnom proračunu, Glava 06105 – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Program 2901, Aktivnost A758050.

Od navedenog ukupnog iznosa bespovratnih sredstava, 40.000.000,00 kuna rezervirano je za projektne prijedloge s područja Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Varaždinske te Međimurske županije, a u cilju podrške provedbi razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske.

U okviru ovoga Poziva, prijavitelj može samostalno prijaviti projektni prijedlog, odnosno provoditi aktivnosti na pripremi projektno-tehničke dokumentacije ili može imati partnera/partnere. Prijavitelj može biti partner na drugom projektu pripreme projektno-tehničke dokumentacije u okviru ovoga Poziva, i obrnuto. Pri tome, i prijavitelj i partner je moguće biti najviše dva puta.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri za ovaj Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava su sljedeće vrste pravnih subjekata:

– jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;

– javne ustanove čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;

– pravne osobe s javnim ovlastima čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Kako bi bili prihvatljivi, i prijavitelj i partner moraju biti obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi.

Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni najkasnije do 28. veljače 2022. godine do 16:00 sati.

Trenutkom prijave smatra se točan sat i datum slanja elektroničke poruke kojom je na adresu e-pošte tehnicka.pomoc@mrrfeu.hr dostavljen projektni prijedlog.

Više informacija o Pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava možete pronaći

https://razvoj.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/poziv-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-priprema-projektno-tehnicke-dokumentacije-za-projekte-u-podrucju-digitalne-transformacije-i-zelene-tranzicije/4795

Izvor: PORA KKŽ

Služba ureda župana