Objavljen popis važećih kandidatura za Županijski savjet mladih Koprivničko-križevačke županije

Odbor za izbor i imenovanja Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije je na sjednici održanoj 23. srpnja 2021. godine sastavio Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije te Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Koprivničko-križevačke županije.

 Županijski savjet mladih Koprivničko-križevačke županije kao savjetodavno tijelo Županije promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na područnoj (regionalnoj) razini, a čini ga 11 članova i 11 zamjenika članova koji se biraju na razdoblje od tri godine.

Kandidature za  članove i zamjenike članova predlagale su udruge koje su sukladno svom statutu opredijeljene za rad s mladima i  za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci  političkih  stranaka,  sindikalnih ili strukovnih  organizacija u Republici  Hrvatskoj i neformalne  skupine  mladih  (neformalna  skupina mladih mora biti skupina od najmanje 50 mladih).

Za članove i zamjenike članova Županijskog savjeta mladih mogli su se kandidirati osobe koje su u trenutku podnošenja kandidatura imale od navršenih 15 do navršenih 30 godina života s prebivalištem ili boravištem na području Koprivničko-križevačke županije.

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih, kao i popis važećih kandidatura možete vidjeti na poveznici: https://arhiva.kckzz.hr/popis-vazecih-kandidatura-i-izvjesce-o-provjeri-fomralnih-uvjeta-prijavljenih-kandidata-za-izbor-clanova-i-zamjenika-clanova-zupanijskog-savjeta-mladih-koprivnicko-krizevacke-zupanije/, odnosno na službenoj internetskoj stranici Koprivničko-križevačke županije.

 

Služba ureda župana