Objavljen Natječaj za predlaganje programa/projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju

Koprivničko-križevačka županija je na svojoj službenoj internetskoj stranici objavila Natječaj za predlaganje programa/projekata udruga koji su od interesa za Koprivničko-križevačku županiju za 2016. godinu.

Na Natječaj se mogu prijaviti udruge koje su programski usmjerene na rad sa starijim i nemoćnim osobama te udruge žena, a cilj Natječaja je osnaživanje sektora civilnog društva za provođenje projekata i programa od osobitog interesa za opće dobro.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 65.000 kuna, a rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 9. prosinac 2016. godine. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000 kuna dok je najveći iznos po pojedinom projektu 15.000 kuna.

Više o Natječaju te potrebnim obrascima može se pronaći na ovom linku:

http://arhiva.kckzz.hr/natjecaj-za-predlaganje-programaprojekata-udruga-koji-su-od-interesa-za-koprivnicko-krizevacku-zupaniju-za-2016-godinu-2/

Služba ureda župana