Objavljen Javni poziv za županijske obrtničke i gospodarske sajmove te izmjene javnih poziva za ravnomjerni razvoj, gospodarenje komunalnim otpadom te izgradnju vodnokomunalnih građevina

Župan Darko Koren objavio je Javni poziv Koprivničko-križevačke županije za aktivnost A 100021 Županijski obrtnički i gospodarski sajmovi. U Pozivu se pozivaju poduzetnici (tvrtke, obrti i zadruge) i poljoprivrednici (OPG-i registrirani sukladno članku 15. Zakona o OPG-u), koji su tijekom 2021. godine sudjelujući na tuzemnim i međunarodnim sajmovima i manifestacijama promovirali vlastite proizvode, da dostave svoje zahtjeve sukladno s Aktivnošću A 100021 za koje je rezervirano 180.000 tisuća kuna.

Koprivničko-križevačka županija će subvencionirati 50% nastalih troškova (izložbeni prostor/smještaj/prijevoz) do maksimalno 10.000 tisuća kuna po izlagaču (s time da PDV nije prihvatljiv trošak).

Prilikom podnošenja Zahtjeva potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. računi i ugovori;
  2. dokaz o izvršenom plaćanju;
  3. barem jedna slika izložbenog prostora.

Više informacija o navedenom Javnom pozivu možete pronaći OVDJE.

Također, objavljene su izmjene:

  • Javnog poziva za kapitalni projekt K 100013 Kapitalna pomoć za izgradnju vodnokomunalnih građevina u 2021. godini. Više informacija
  • Javnog poziva za kapitalni projekt K 100068 Kapitalna pomoć JLS-ima za gospodarenje komunalnim otpadom u 2021. godini. Više informacija
  • Javnog poziva za kapitalni projekt K 100001 Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj Županije u 2021. godini. Više informacija

Izmjene u sva tri javna poziva odnose se na rok za podnošenja projektnih prijedloga koje će biti moguće podnositi do 20. prosinca 2021. godine.

 

Služba ureda župana