Objavljen Javni poziv za sufinanciranje projekata sredstvima Saveza Alpe Jadran za 2020. godinu

Javni poziv za sufinanciranje projekata sredstvima Saveza Alpe Jadran  otvoren je od 01. do 31. ožujka 2020. godine.

Na javni poziv mogu se javiti organizacije koje provode međunarodni projekt u koji su kao partneri uključene minimalno tri organizacije iz tri regije/države članice Saveza (Austrija, Slovenija, Mađarska i Hrvatska), odnosno s područja 11 regija članica Saveza koje obuhvaćaju Koprivničko-križevačku, Varaždinsku, Međimursku, Krapinsko-zagorsku, Primorsko-goransku, Istarsku županiju, austrijske pokrajine – Koruška, Štajerska i Gradišće, Vas iz Mađarske te Republiku Sloveniju.

Zainteresirani prijavitelji moći će svoj projektni prijedlog prijaviti na prijavnom obrascu objavljenom na službenoj web stranici Saveza Alpe Jadran putem nadležnih Tematskih koordinacijskih točaka (TCP) koje obuhvaćaju područja: Umjetnost i kultura, Prevencija nepogoda, Gospodarstvo, Energija i okoliš, Jednake mogućnosti, Europa, Zdravstvo, Inkluzija, Cjeloživotno učenje, Ruralni razvoj i etnička baština, Sport i Turizam.

U Smjernicama za provedbu projekata financijski podržanih od strane saveza Alpe Jadran (Implementation Guidelines for Projects Financially Supported by the AAA) mogu se pronaći informacije o uvjetima koje projekti moraju zadovoljavati da bi bili prihvatljivi, koje su objavljene u prilogu obrasca projektne aplikacije.

Po završetku procesa evaluacije projektnih prijedloga, održati će se sastanak Upravnog odbora Saveza Alpe Jadran tijekom mjeseca travnja na kojemu će se odlučivati o projektnim prijedlozima koji će biti odobreni za sufinanciranje.

Pozivaju se sve zainteresirane organizacije s područja Koprivničko-križevačke županije, koje planiraju provedbu projekta koji je u skladu s kriterijima Saveza Alpe Jadran, da prijave svoje projektne prijedloge.

Sve projektne prijave moraju biti poslane odgovornoj Tematskoj koordinacijskoj točki (TCP) zaključno do 31. ožujka 2020. godine do 23,59 sati. Adrese TCP-a navedene su na prijavnom obrascu kao i na sljedećoj web poveznici: http://alps-adriatic-alliance.org/organization-and-addresses/thematic-coordination-points/.

Prijavni obrazac možete pronaći ispod teksta ovog poziva. Također, uz tekst poziva i prijavni obrazac, na sljedećoj web poveznici http://alps-adriatic-alliance.org/downloads/ možete pronaći Smjernice za provedbu projekata financijski podržanih od strane Savez Alpe Jadran, Pravilnik o organizaciji i radu te Strategiju geografskog područja Alpe-Jadran do 2027.

Organizacije civilnog društva koje ostvare financiranje svojih projekata sredstvima Saveza Alpe Jadran u okviru Tematske koordinacijske točke (TCP) Ruralni razvoj i etnička baština koja je u nadležnosti Koprivničko-križevačke županije, imaju mogućnost ostvariti i sufinanciranje od strane Koprivničko-križevačke županije putem javnog poziva koji će biti objavljen tijekom mjeseca svibnja.

Detaljnije informacije zainteresirani mogu potražiti u Službi ureda župana na broj telefona 048/658-127 ili putem e-maila medjunarodna.suradnja@kckzz.hr.

Služba ureda župana