Objavljen Javni poziv za Poticanje ravnomjernog razvoja Županije u 2016. godini

Koprivničko-križevačka županija objavila je na svojim stranicama Javni poziv za kapitalni projekt K 100001 Poticanje ravnomjernog razvoja Županije u 2016. godini.

Na ovaj Javni poziv mogu se javiti sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave s područja Županije, a dobivena sredstva mogu ulagati u izgradnju i opremanje kapitalnih objekata od posebnog interesa za Županiju.

Županija će sufinancirati 50 posto od ukupnog učešća, a ove godine ukupno je osigurano 1.670.000,00 kuna.

Zahtjevi se primaju do iskorištenja sredstava, najkasnije do 23. prosinca 2016. godine, a više informacija o javnom pozivu i potrebnoj dokumentaciji može se pronaći na sljedećem linku:

http://arhiva.kckzz.hr/javni-poziv-za-kapitalni-projekt-k-100001-poticanje-ravnomjernog-razvoja-zupanije-u-2016-godini/

Služba ureda župana