Objavljen 3. Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007-2013.

U okviru IPA Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2007-2013. objavljen je 3. Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga.

Na Javni poziv mogu se prijaviti slijedeći prijavitelji:
‒ tijela državne uprave, središnji državni uredi, državne upravne organizacije
‒ jedinice lokalne i regionalne samouprave (županije, gradovi, općine)
‒ udruženja lokalne samouprave i institucije osnovane od strane lokalne samouprave
‒ županijska samouprava i institucije osnovane od strane županijske samouprave
‒ organizacije s područja regionalnog i euro-regionalnog razvoja
‒ turističke zajednice (županije, grada, općine)
‒ obrtničke i gospodarske komore
‒ razvojne agencije, poduzetnički centri
‒ regionalne energetske agencije, tehnološko-inovacijski centri
‒ sveučilišta, veleučilišta, instituti
‒ osnovne i srednje škole
‒ pučka otvorena učilišta
‒ zavodi za zapošljavanje
‒ ustanove za upravljanje vodama, ustanove za upravljanje šumama, parkovi prirode
‒ županijske javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
‒ lučke uprave
‒ sindikati
‒ udruge poslodavaca, profesionalna (strukovna) udruženja
‒ udruge, zaklade
‒ muzeji.

Za podnošenje projektnih prijedloga obvezno je partnerstvo najmanje jednog prihvatljivog partnera iz Hrvatske i jednog prihvatljivog partnera iz Mađarske i to s područja slijedećih županija koje su definirane kao programski prihvatljivo područje:
Županije u Hrvatskoj smještene uzduž granice:
‒ Koprivničko-križevačka
‒ Međimurska
‒ Virovitičko-podravska
‒ Osječko-baranjska.

‘Pridružene’ županije (koje direktno ne graniče s Republikom Mađarskom):
‒ Varaždinska
‒ Bjelovarsko-bilogorska
‒ Požeško-slavonska
‒ Vukovarsko-srijemska.

Unutar trećeg Javnog poziva definirano je nekoliko prioriteta i pripadajućih mjera za prijavu projektnih prijedloga, dok je naglasak stavljen na projekte iz područja turizma u pograničnom području:
 

Više…….

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja