Obilježeni jubilarni 10. Međunarodni dani Drave u Koprivnici

U petak, 22. listopada je u prostorijama koprivničke Vijećnice održana je konferencija na temu „Između dvije rijeke – ususret Regionalnom parku Mura – Drava“ na kojoj su aktivno sudjelovali predstavnici Ministarstva kulture, Državnog zavoda za zaštitu prirode, Grada Koprivnice, Županije, škola, nevladinih udruga i drugi zainteresirani za problematiku zaštite prirode i Drave. Na konferenciji se raspravljalo o skoroj i sporoj uspostavi Regionalnog parka Mura-Drava, o problemima nelegalno izgrađenih objekata na obalama Drave, o pokušajima prekomjernog obaloutvrđivanja riječnih obala, o nedostatku planova upravljanja pojedinih zaštićenih područja te se zaključilo da je potrebno nastaviti nastojanja u zaštiti Drave i njenih prirodnih staništa, ugroženih biljnih i životinjskih vrsta poplavnih područja i krajobraznih vrijednosti nizinskog kraja.

Održane su prezentacije o regionalnom parku i ekološkoj mreži (Državni zavod za zaštitu prirode), projektu NATREG i njegovim rezultatima (Zavod za prostorno uređenje KKŽ i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području KKŽ), o kakvoći otpadnih voda Grada Koprivnice i utjecaju na Dravu (O.Š.Đuro Ester) te o monitoringu ptica bregunica (Riparia riparia) (Dravska liga).

Nakon rasprave skup se pridružio djeci na trgu koji su kroz sliku prikazali svoj doživljaj Drave, a u nedjelju svi rekreativci mogu pod logom „Dobro jutro Dravo“ biciklima posjetiti ušće Mure u Dravu i  tako uživati u njenim ljepotama.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša,

Odsjek za zaštitu okoliša