Obilježena 21. godišnjica Zavoda za javno zdravstvo

U četvrtak, 26. veljače župan Darko Koren i zamjenik Ivan Pal sa suradnicima prisustvovali su svečanom obilježavanju 21. godišnjice Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Tim povodom župan je otvorio i Savjetovalište za reproduktivno zdravlje adolescenata. Prisutnima su se obratili župan Darko Koren, predsjednik Upravnog vijeća Danimir Kolman te ravnateljica Zavoda Draženka Vadla.
U svom obraćanju župan je pozdravio sve okupljene te se ukratko osvrnuo na dosadašnja županijska ulaganja u Zavod. Naglasio je da je do sada u građevinske radove i nabavu opreme uloženo više od 11 milijuna kuna koje je Zavod svojim radom, aktivnostima i programima opravdao dok je za ovu godinu za rad Savjetovališta izdvojeno oko 100 tisuća kuna. Tom prigodom ravnateljica Vadla navela je kako Zavod kontinuirano bilježi promjene koje se odnose na veći broj zaposlenika, kojih je trenutno 61, većem broju aktivnosti koje su u skladu sa potrebama zajednice kao i financijskim sredstvima. Objasnila je ulogu novo otvorenog Savjetovališta pri čemu je naglasila kako će on biti od velike koristi mladima koji će se bez uputnica i najava moći obratiti u ambulantu školske medicine Zavoda za javno zdravstvo. Savjetovalište će prvenstveno biti usmjereno ka prevenciji zdravlja, a raditi će svake srijede od 16 do 18 sati.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.