Obilježen Dan narcisa u Koprivničko-križevačkoj županiji

Na središnjim trgovima u Koprivnici, Đurđevcu i Križevcima u subotu, 19. ožujka održana je tradicionalna humanitarna akcija „Dan narcisa“ koju su organizirale Klub žena s bolestima dojke „Nada“ Koprivnica, Udruga žena s bolestima dojke „Narcise“ Đurđevac i Klub žena s bolestima dojke „Agata“ Križevci. Ovu važnu akciju podržali su zamjenik župana Darko Sobota, saborski zastupnik Damir Felak, gradonačelnica Grada Koprivnice Vesna Želježnjak sa suradnicima te brojni građani.

Obilježavanjem „Dana narcisa“ želi se skrenuti pozornost na rano otkrivanje raka dojke pa su upravo članice udruga tom prilikom održale edukacije kako bi potakle žene o važnosti redovitih pregleda dojki. Cilj ovogodišnje akcije je prikupiti financijska sredstva za nabavu dezintometra. Naime, radi se o aparatu za mjerenje gustoće kostiju, a pored aparata dio prikupljenih novaca uložit će se i u edukaciju i rad Savjetovališta za žene operirane od raka dojke.

Prilozi za nabavu dezintometra mogu se uplatiti na broj žiro-računa Kluba žena s bolestima dojke „Nada“ Koprivnica: PODRAVSKA BANKA HR1023860021510017520

Služba ureda župana