Obilježen 22. travanj „Dan planeta Zemlje“

Ovogodišnji 45. po redu međunarodni Dan planeta Zemlje obilježen je pod motom „It’s our turn to lead!” „Red je na nama da vodimo!” Dan planeta Zemlje obilježava se 22. travanja, budući da je taj datum 2009. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila međunarodnim Danom planeta Zemlje dok se u Republici Hrvatskoj taj dan obilježava od 1990. godine. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije eko praznik i ove godine obilježila je brojnim prigodnim aktivnostima vezanim za zaštitu prirode i njenih posebno zaštićenih dijelova, a s posebnim naglaskom na održiv razvoj. Stručnim predavanjem i prezentacijama prirodnih vrijednosti od strane predstavnika Javne ustanove, osamdesetak učenika i nastavnika Osnovne škole Koprivnički Ivanec upoznato je s prirodnim vrijednostima višestruko zaštićenog područja Regionalnog parka Mura-Drava. U sklopu Parka nalazi se i Posebni ornitološki rezervat Veliki Pažut koji je dio područja Ekološke mreže Republike Hrvatske (NATURA 2000 područje) definirano kao područje očuvanja značajno za ptice, vrste i stanišne tipove pod nazivom Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja). Osim toga to je i sastavni dio Biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav, kojeg je 2012. godine proglasio (UNESCO). Također, Prekogranični Rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav između Republike Hrvatske i Republike Mađarske, nakon Velebita drugo je područje RH uključeno u svjetsku mrežu rezervata biosfere, a kada mu se pridruže Austrija, Slovenija i Srbija, činit će najveće jedinstveno zaštićeno područje prirode u Europi. Obuhvatiti će riječni ekosustav Mura-Drava-Dunav i biti prvo zaštićeno područje u pet država Europe. Prilikom prezentiranja prirodnih vrijednosti tog područja istaknuto je da se u njemu nalazi veliki broj ugroženih životinjskih i biljnih vrsta, rijetke poplavne šume, brojni riječni otoci, šljunčane i pješčane obale rijeka, uz koja se nalaze gnjezdilišta ugroženih ptica: orla štekavca, crne rode, male čigre i drugih. Osim toga to je i poplavni riječni ekosustav koji ima visoku biološku i krajobraznu raznolikost te bogatu geološku i kulturno-tradicijsku baštinu. Na lokalitetu Posebnog geografsko-botaničkog rezervata Đurđevački pijesci, učenicima osnovnih i srednjih škola iz naše i drugih županija te grupi djece iz dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac prezentirane su vrijednosti tog lokaliteta zvanog „Hrvatska Sahara”. Ukazano je na brojne sačuvane biološke i krajobrazne vrijednosti posljednjih ostataka nekad prostranog 12 km dugog pojasa u narodu zvanih i „Krvavih pijesaka”. Posebno je naglašena nepobitna činjenica da to područje zbog svih navedenih specifičnosti i jedinstvenosti ima izuzetnu florističku, faunističku, geološk, a time i edukativnu i turističku vrijednost te je prepoznatljiv ne samo na nacionalnom nego i na međunarodnom nivou, a dio je Ekološke mreže Republike Hrvatske (NATURA 2000 područje) definirano kao područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove. Upriličene su i brojne ekološko edukativne posjete drugim zaštićenim lokalitetima, a cilj im je bio ne samo obilježiti ovogodišnji Dan planete Zemlje nego i utjecati na svijest širih masa te produbiti potrebu o zaštiti zdravog i čistog okoliša, očuvanju prirode, specifičnih prirodnih područja i njihove bioraznolikosti, kao vrijednog kapitala za budućnost i buduće generacije.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

na području Koprivničko-križevačke županije