Obilježava se 14. Dan mimoza i Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice – Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije upozorava na važnost prevencije i brige o zdravlju

Kako napominje dr. med. specijalistica kliničke citologije Marija Sačer iz županijske Lige protiv raka, godinama se kontinuirano provode aktivnosti s ciljem informiranja javnosti o primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji raka vrata maternice, pri čemu je ključno naglasiti kako riječ o jednom od najpreventabilnijih sijela raka. To bi značilo kako se gotovo svaki slučaj raka vrata maternice može spriječiti dostupnim metodama prevencije.

Danas, 23. siječnja, u sklopu Europskog tjedna prevencije raka vrata maternice, obilježavaju se 14. Dan mimoza i Nacionalni dan borbe protiv raka vrata maternice. Ovogodišnji Dan mimoza je zbog aktualne epidemiološke situacije održan u nešto drugačijim uvjetima, odnosno u virtualnom obliku, a u obilježavanje se uključila i Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije koja želi poslati poruke o važnosti prevencije, edukacije i brige o zdravlju.

Kako napominje dr. med. specijalistica kliničke citologije Marija Sačer iz županijske Lige protiv raka, godinama se kontinuirano provode aktivnosti s ciljem informiranja javnosti o primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj prevenciji raka vrata maternice, pri čemu je ključno naglasiti kako riječ o jednom od najpreventabilnijih sijela raka. To bi značilo kako se gotovo svaki slučaj raka vrata maternice može spriječiti dostupnim metodama prevencije. Sva sredstva koja su prijašnjih godina prikupljena od prodaje mimoza utrošena su u edukaciju koja je organizirana po školama diljem županije kako bi se mlade informiralo o HPV-u kao glavnom uzročniku raka vrata maternice. Cijepljenjem protiv HPV-a u ranoj adolescentnoj fazi, prije početka spolne aktivnosti, postižu se najbolji rezultati prevencije ove bolesti, no protiv HPV-a se može cijepiti i nakon početka spolnih odnosa, jer se još uvijek može postići visok stupanj zaštite od infekcije HPV-om. U Hrvatskoj je cijepljenje protiv HPV-a preporučeno i besplatno za sve učenike i učenice osmog razreda osnovne škole te, ovisno o raspoloživosti cjepiva, i za sve osobe do 25. godine. Dr. Sačer ističe zadovoljstvo odazivom mladih na cijepljenje te dodaje kako je važno da žene barem jednom godišnje odlaze na ginekološki pregled i Papa test te prema uputi ginekologa na test na HPV i kolposkopiju.

Nacionalni preventivni program ranog otkrivanja raka vrata maternice kao treći nacionalni program probira raka u odrasloj populaciji (uz rak dojke i rak debelog crijeva), uveden je 2012. godine, a ove će se godine provoditi daljnja poboljšanja i razvoj programa probira, uključujući uvođenje testiranja na HPV kao primarnog testa probira za žene iznad 30 godina. Važna je i činjenica da bi žene cijepljene protiv HPV-a i dalje trebale redovito sudjelovati u organiziranom probiru, a probir na rak vrata maternice pomaže spriječiti nastanak raka ranim otkrivanjem abnormalnosti stanica vrata maternice pa se tako mogu liječiti prije nego što se rak uspije razviti.

U studenome 2020. godine Svjetska zdravstvena organizacija donijela je Strategiju o ubrzanju eliminacije raka vrata maternice prema kojoj bi države trebale pojačati provedbu cijepljenja protiv HPV-a i preventivnih ginekoloških pregleda te u slijedećih deset godina postići da 90% djevojaka u dobi do 15 godina bude cijepljeno protiv HPV-a i 70% žena u dobi do 35 godina bude obuhvaćeno probirnim pregledima.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo usmjerio je provođenje preventivnih djelatnosti na digitalne platforme te je pokrenuo novu internetsku stranicu o prevenciji raka vrata maternice sa sloganom „NEĆU RAK“. Uz informacije o rizicima i načinima zaštite, stranica pruža i mogućnost postavljanja upita iz područja prevencije raka vrata maternice, a nudi i popis ginekoloških ordinacija u javnozdravstvenoj mreži primarne ginekološke zaštite po županijama. Također, na stranici će biti dostupni i e-tečajevi sa snimljenim predavanjima za edukaciju o ginekološkim temama.

Prema podacima Registra za rak HZJZ-a u rak tijela maternice je na četvrtom mjestu po učestalosti od svih slučajeva karcinoma u žena, dok rak vrata maternice u posljednjih nekoliko godina nije među deset najučestalijih sijela raka u žena, već je po pojavnosti u žena u dobi od 30 do 49 godina treći  najčešći rak žena (iza raka dojke i štitnjače).

Svim aktualnim kampanjama, kako u Europi, tako i u Hrvatskoj, nastoji se osvijestiti žene na koji način mogu umanjiti rizik od nastanka raka vrata maternice, a dr. Sačer poručuje kako pravovremenom brigom o zdravlju možemo spriječiti mnoge vrste raka te poziva građane da se odazovu na nacionalne preventivne programe i redovito odlaze na preglede.

 

Služba ureda župana