Obavijest: Županija financira izradu Županijske etikete za vrhunska vina Podravine i Prigorja

Koprivničko-križevačka županija će sukladno Pravilniku o kvaliteti i zaštiti vrhunskih podravsko-prigorskih vina ove godine proizvođačima vina s područja županije koji zadovoljavaju kriterije financirati izradu prepoznatljive Županijske etikete za vrhunska vina.

Vina koja će biti označena Županijskom etiketom pridonose stvaranju prepoznatljivosti vina karakterističnih za Županiju i služe isključivo u svrhu prezentacije ukupne ponude proizvodnje vina na sajmovima, manifestacijama i događanjima na području Županije, Republike Hrvatske i izvan granica Republike Hrvatske.

Obrazac za prijavu nalazi se u privitku teksta.

Služba ureda župana