Obavijest za neprofitne organizacije

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija („Narodne novine“, broj 121/14.) stupio je na snagu 1. siječnja 2015. godine.
Ovim Vas putem podsjećamo na obvezu upisa neprofitnih organizacija (domaće, strane udruge i njihove saveze, zaklade, fundacije, ustanove, umjetničke organizacije, komore, sindikate, udruge poslodavaca kao i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti te za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitnog karaktera), koje se do sada nisu upisale u Registar neprofitnih organizacija, kako su dužne do kraja ožujka 2015. godine dostaviti Ministarstvu financija, prijavu za upis u Registar neprofitnih organizacija, sukladno članku 46 stavku 4. gore navedenog Zakona.

Napominjemo kako Koprivničko-križevačka županija neće moći dodjeljivati financijske potpore neprofitnim organizacijama koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija.

Slijedom navedenog, provjerite je li Vaša neprofitna organizacija upisana, ukoliko nije podnesite prijavu za upis Ministarstvu financija.

Link za provjeru je: http://www.mfin.hr/hr/registar-npf

Savjet za razvoj civilnog društva u Koprivničko – križevačkoj županiji

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, članak 46., stavak 4:
(4) Neprofitna organizacija osnovana prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a koja nije upisana u Registar neprofitnih organizacija, dužna je u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona dostaviti Ministarstvu financija prijavu za upis u Registar neprofitnih organizacija.
Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija,članak 45. :
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj čelnik tijela državne uprave, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako odobri isplatu neprofitnoj organizaciji koja nije upisana u Registar neprofitnih