Obavijest vinogradarima o krčenju vinograda zaraženih zlatnom žuticom

Na stranicama Ministarstva poljoprivrede objavljeno je kako je zbog štete koju je zlatna žutica vinove loze prouzročila u vinogradima diljem zemlje te zbog opasnosti od  daljeg širenja te bolesti u nezaražena područja, donesen Akcijski plan za suzbijanje i sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze za 2017. godinu.

Prema podacima o rezultatima laboratorijskih analiza uzetih uzoraka pozitivni nalazi su potvrđeni u Koprivničko-križevačkoj, Virovitičko-podravskoj, Krapinsko-zagorskoj, Varaždinskoj, Međimurskoj, Zagrebačkoj i Istarskoj županiji, a u postupku je utvrđivanje stupnja zaraženosti vinograda na temelju kojeg će se donijeti rješenja o djelomičnom ili potpunom krčenju vinograda.

Svim vinogradarima koji će dobiti rješenje o potpunom krčenju vinograda, Ministarstvo poljoprivrede je osiguralo mogućnost javljanja na natječaj za operaciju 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz Programa ruralnog razvoja RH, koji će biti raspisan od 2. listopada do 1. prosinca 2017. Sredstvima Europske unije u okviru navedene operacije omogućava se potpora za krčenje zaraženih vinograda te podizanje novih nasada vinograda.

Zlatna žutica vinove loze – fitoplazma Flavescence dorée (FD) najopasnija je bolest vinove loze u Europi, ne samo fitoplazmatska, nego bolest uopće. U vinogradima u kojima se pojavi brzo se širi i ubrzo poprima razmjere epidemije te pričinjava velike štete u gubitku grožđa i trajnom gubitku zaraženih trsova. Prva pojava zlatne žutice vinove loze potvrđena je 2009. godine u Hrvatskoj. Sve fitosanitarne mjere za sprječavanje širenja zlatne žutice propisane su „Naredbom o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze, koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence dorée MLO” („Narodne novine“ br. 46/17).

Više informacija o zlatnoj žutici vinove loze možete pronaći u publikaciji HCPHS-a, i na web stranici Savjetodavne službe.

Služba ureda župana