Obavijest stanovnicima Koprivničko-križevačke županije

Županijski stožer je jučer, 22. listopada u popodnevnim satima obišao sva područja Koprivničko-križevačke županije koja su ugrožena od poplava. Svim općinama i gradovima na području Županije upućen je dopis u kojem su obaviješteni o mogućim problemima koji su uvjetovani velikim količinama oborina te su na taj način aktivirani svi Stožeri. Istaknuto je kako posebnu pažnju treba usmjeriti na osiguranje dovoljnih količina vreća, materijala, ljudstva i ostalih resursa neophodnih za obranu od poplava. U prijepodnevnim satima, 23. listopada prilikom obilaska operativni dio Stožera sa načelnikom Ivanom Palom, ustanovili su da je stanje na terenu pod kontrolom. Za sva pitanja možete kontaktirati Županijski stožer zaštite i spašavanja ili Centar 112.

Voditeljica Odsjeka za komunikacije i protokol:
Melita Ivančić, mag. pol.