Obavijest Obveznicima prijave podataka u bazu Registra onečišćavanja okoliša

Poštovani Obveznici i potencijalni Obveznici dostave podataka u ROO,

Obavještavamo sve Obveznike prijave podataka u bazu Registra onečišćavanja okoliša da su podatke o ispustima onečišćujućih tvari dužni dostaviti ELEKTRONIČKIM PUTEM, odnosno popunjavanjem odgovarajućih obrazaca direktno u Bazi ROO na Internetu, do 1. ožujka 2011. godine. Elektronska dostava podataka moguća je uz posjedovanje korisničkog računa, a ukoliko do sad niste bili registrirani u Bazi, možete to učiniti popunjavanjem Zahtjeva za dodjelu korisničkog računa na stranicama Agencije za zaštitu okoliša (www.azo.hr).

Kako bi se ubrzao proces dostave i verifikacije podataka, lijepo molimo sve Obveznike da se pridržavaju ove obavijesti te podatke dostave elektronički. Samo iznimno, ukoliko obveznik nema mogućnost slanja podataka elektroničkim putem (ne posjeduje kompjuter ili pristup internetu), oni se mogu poslati u papirnatom obliku, na obrascima iz Narodnih novina. Papirnate obrasce Obveznik šalje poštom na adresu Županije: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica.

Skrećemo pozornost da Obveznici dostave podataka tek po odabiru opcije Završetak unosa tekuće godine svoje podatke predaju nadležnom tijelu sukladno Pravilniku o Registru onečišćavanja okoliša.

Elektronskom dostavom podataka, osim što čuvate okoliš te smanjujete vlastiti trošak slanja obrazaca poštom, Baza ROO na internetu omogućuje Vam brže i točnije unošenje podataka u obrasce koji će, za Obveznike prethodno prijavljene u Bazu, najvećim dijelom biti popunjeni.

 U slučaju pojave bilo kakvih problema prilikom korištenja Baze ROO na Internetu slobodno se obratite  za pomoć na broj telefona 048/220-324 ili e-mailom na okolis@kckzz.hr, kontakt osoba Maja Lovković.

Za informacije i pomoć također se možete obratiti djelatnicima AZO putem help deska u periodu između 11.00 i 14.00 sati na broj telefona 01/4886-840, ili putem elektronske pošte na adresu: info@azo.hr.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode